1903
 - 
1989

Henning Mørland var en norsk klassisk filolog og professor ved Universitetet i Oslo.
Mørland oversatte blant annet Herodots historie som utkom i to bind i serien Aschehougs bibliotek for levende litteratur.
Professor Henning Mørland oversatte om lag fem tusen sider med greske og romerske klassikere i sin tid.

Utvalgte utgivelser:
• 1967 Xenofon Anabasis. Oversatt av H Mørland.
• 1967 Xenofon Erindringer om Sokrates. Oversatt av H. Mørland.
• 1967 Plutarchos: Livsskildringer Bind 1 og 2. Oversatt av H. Mørland.
• 1968 Plutarchos: Livsskildringer Bind 3. Oversatt av H. Mørland.
• 1968 Latinsk leseverk for gymnaset.
• 1970 Cicero Om pliktene ; Om alderdommen. (Cato maior de senectute.) Oversatt av H. Mørland.
• 1971 Cicero Taler. Oversatt av H. Mørland.
• 1973 Cicero Brev. Oversatt av H. Mørland.
• 1988 Tacitus: Årbøkene oversatt av H. Mørland

Kilde: Wikipedia

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no