1872
 - 
1950

Einar Grimm avla teologisk embedseksamen i 1896. FRa 1897 var han lærer ved Vestheim og Frogner skole i Oslo. Under sin læretid gikk han i gang med regelmessige bernegudstjenester. Han var også fast teologisk medarbeider i "Norske Intelligenssedler". Etter å ha vært prest i flere byer på Sørlandet ble han i 1925 utnevnt til sognepresti Sarpsborg og i 1938 ble han prost i Vestre Borgarsyssel prosti.

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no