1898
 - 
1987

Leiv Amundsen var klassisk filolog. Han ble dr.philos. 1933, og var ansatt som dosent i klassisk filologi ved Universitetet i Oslo fra 1935, professor 1946-68.
Amundsen var generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi 1954-61.
I tillegg til faglige arbeider om bl.a. papyrusforskning utgav han Camilla og P. J. Colletts dagbøker og brev (5 bd., 1926-34), folkeutgaven av Henrik Wergelands skrifter (8 bd., 1957-62, sammen med D. A. Seip) og Det Norske Videnskaps-Akademi 1857-1957 (2 bd., 1957-60). Han var hovedredaktør for Gyldendals nye konversasjonsleksikon (1948, 4. utg. 1958).

Kilde: Store Norske Leksikon

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no