1936
 - 

Svein Østerud (født 3. desember 1936) er en norsk professor i medie- og IT-pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Svein_Østerud 29.10.16

Introduserer

Om pedagogikk

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no