1926
 - 

Kåre Dorenfeldt Tønnesson er professor emeritus i historie ved Universitetet i Oslo. Han er spesialist på den franske revolusjon og fransk historie på 1700- og 1800-tallet.

Han skrev i 1952 hovedoppgave om Alexis de Tocquevilles politiske og historiske tenkning slik det kom til uttrykk i boka Om demokratiet i Amerika. På 50-tallet hadde han som NAVF-stipendiat et lengre forskningsopphold i Paris hvor han tok doktorgrad i 1959 på en avhandling om arbeideroppstand og påfølgende nederlag - i gruppen kalt sans-culottes - under den franske revolusjon i 1794-95. I avhandlingen gjorde han mikrostudier av arbeidsfolks politiske aktivitet i enkeltbydeler («seksjoner») med vekt på hvordan den dårlige forsyningssituasjonen bidrog til aktivering av småkorsfolk og radikalisering av bevegelsen.

På 1980-tallet var en av redaktørene i Aschehougs verdenshistorie og skrev selv bindet om to revolusjoner, som hadde den franske og den industrielle revolusjon som hovedtema og omhandlet perioden 1750 til 1815. I dette verket la han særlig vekt på å forklare privilegiesamfunnet, og hvordan det hadde innflytelse på økonomisk og politisk utvikling i denne epoken. Boka ble oversatt til svensk, finsk, fransk og islandsk. Til 200-årsjubileet for den franske revolusjon i 1989 skrev han boka Revolusjonen som rystet Europa. Denne boka gav en syntese av årsakene til revolusjonen med vekt på hvordan omsetning og nyutnevning av adelsprivilegier førte til skille mellom stendene var glidende samtidig som mange samfunnsgrupper hadde egeninteresser i at regimet ikke ble reformert.

Tønnesson var første leder av Den norske historiske forening (HIFO) i 1990. Han var dekan ved det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Oslo fra 1973 til 1975. Han var styreleder i Universitetsforlaget fra 1980-1984.

Hentet fra https://no.wikipedia.org/wiki/Kåre_D._Tønnesson 8.5.2016

Introduserer

Hva er tredjestanden?

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no