1748
 - 
1836

Emmanuel Joseph Sieyès, fransk geistlig og politiker. Sieyès ble kjent som politiker og forfatningsfilosof da han 1789 gav ut skriftene Essai om privilegiene og Qu'est-ce que le Tiers État (Hva er tredjestanden). Han ble valgt til generalstendene som representant for tredjestanden, ble medlem av konstitusjonskomiteen og satte preg på grunnloven av 1791. Han var også medlem av nasjonalkonventets konstitusjonskomité 1795, men gikk ut og fremmet sitt eget forslag, som ble vraket. Medlem av direktoriet 1799 og arbeidet for grunnlovsrevisjon. Stod bak Napoleon Bonapartes statskupp samme år, utarbeidet konsulatforfatningen, ble konsul, senator og greve, men fikk ingen politisk makt under Napoleon. I eksil 1815–30.

Tønnesson, Kåre. (2009, 15. februar). Emmanuel Joseph Sieyès. I Store norske leksikon. Hentet 1. april 2016 fra https://snl.no/Emmanuel_Joseph_Siey

Har skrevet

Hva er tredjestanden?

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no