Kontakt oss

Postadresse: Thorleif Dahls Kulturbibliotek
  c/o FinansTorget DA
  Brynsengveien 2
 

0667 Oslo

E-post: post@thorleifdahl.no

 

Praktisk informasjon:

Det praktiske rundt salg av bøker håndteres enten av Damms Antikvariat eller H. Aschehoug & Co. Bøkene som har salgspris, kan du bestille direkte fra denne siden, og bestillingen blir videresendt til Damms Antikvariat. De bøkene hvor det står "Gå til Aschehoug for bestilling", bestilles fra Aschehougs nettsider. En del titler er ikke lenger tilgjengelige hos oss, men kan være mulig å oppdrive i antikvariater. Søk da etter dem på www.antikvariat.net

God lesning!

 

Om stiftelsen:

Juridisk navn: Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek (ideell / mild stiftelse)
   
Styreleder: Kitty Dahl
 

Doktor i psykologi, barnebarn av grunnleggeren Thorleif Dahl

Styremedlem: Eirik Welo
 

første lektor ved Universitetet i Oslo

Styremedlem: Christian Janss
 

førsteamanuensis i germanistikk ved Universitetet i Oslo

Styremedlem: Trond Vernegg
 

advokat, mangeårig formann i Riksmålsforbundet

Vara til styret: Karin Gundersen
 

professor i Fransk ved Universitetet i Oslo

Vara til styret: Morten Zontag
 

mag. art og leder ved kunsthandel ved Kaare Berntsen

Daglig leder:

Julia Wiedlocha

  Tlf. 936 28 866
Koordinator: Heidi Norland
 

redaktør for humaniora i Universitetsforlaget

Redaktører: Eirik Welo, Christian Janss og Karin Gundersen
   
Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg
   
Forretningsfører: FinansTorget DA, ved autorisert regnskapsfører Ulf Ower
   
Samarbeidspartnere: H. Aschehoug & Co, Damms Antikvariat, Det Norske Akademi for Språk og Litteratur

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no