Alle utgivelser

Njåls saga

Oversatt av:
Jon Gunnar Jørgensen

Romersk historie

Ammianus Marcellinus
Oversatt av:
Kari Skard

Om pedagogikk

Immanuel Kant
Oversatt av:
Bjarne Hansen

Hva er tredjestanden?

Emmanuel Joseph Sieyès
Oversatt av:
Geir Uvsløkk

Om menneskets frihet

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling
Oversatt av:
Bjarne Hansen, Øystein Skar

Don Juan eller Stengjesten. Komedie.

Jean-Baptiste Molière
Oversatt av:
Hanne Herrman

Romas eldste historie

Titus Livius
Oversatt av:
Gunn Haaland

Norrøn verdenshistorie og geografi

Nikolas Bergsson
Oversatt av:
Bjørg Dale Spørck, Rune Kyrkjebø

Skandaleskolen

Richard Brinsley Sheridan
Oversatt av:
André Bjerke

Britannicus

Jean Racine
Oversatt av:
André Bjerke

Lysestaken

Alfred de Musset
Oversatt av:
André Bjerke

Peter Schlemihls forunderlige historie

Adelbert von Chamisso
Oversatt av:
Tore Hamsun

Antikkleksikon

Camilla Cecilie Wenn, Jon W. Iddeng

Gallerkrigen

Gaius Julius Caesar
Oversatt av:
Johan Hammond Rosbach

Nyere norske kristenretter

Oversatt av:
Bjørg Dale Spørck

Norrøne sagaer om kong Arthurs riddere

Oversatt av:
Birgit Nyborg

Fransk teaterteori 1630-1670

Oversatt av:
Truls Winther, Vera H. Føllesdal

Brev

Plinius den yngre
Oversatt av:
Mette Heuch Berg

Tidløse tanker - To verk fra gammelfransk litteratur

Chardri, Ruteboeuf

Kritikk av den praktiske fornuft

Immanuel Kant
Oversatt av:
Bjarne Hansen, Øystein Skar

Biskop Arnes saga

Oversatt av:
Magnús Stefánsson

Den hellige helhet

Jacques Coret
Oversatt av:
Helge Nordahl

Taoismens klassikere

Oversatt av:
Sverre Holth

Glimt fra wienerteateret

Kåre Langvik-Johannessen
Oversatt av:
Kåre Langvik-Johannessen

Kunstnerens etiske ansvar og andre essays

Ørnulf Ranheimsæter

Eksistens og hermeneutikk

Paul Ricœur
Oversatt av:
Hallvard Ystad

Opprøreren

Albert Camus
Oversatt av:
Bernt Vestre

Den Annens humanisme (2004)

Emmanuel Levinas
Oversatt av:
Asbjørn Aarnes

Den Annens humanisme (1996)

Emmanuel Levinas
Oversatt av:
Asbjørn Aarnes

Den Annens humanisme (hefte)

Emmanuel Levinas
Oversatt av:
Asbjørn Aarnes

Den Annens humanisme

Emmanuel Levinas
Oversatt av:
Asbjørn Aarnes

En røst fra århundrets samvittighet

Antoine de Saint-Exupéry
Oversatt av:
Karin Lobben Smaaland

Bosnia og Hercegovina 1875–1909 - En utenrikspolitisk studie

Thorleif Dahl

Sonettene til Orfevs

Rainer Maria Rilke
Oversatt av:
Ellinor Lervik

Malte Laurids Brigges opptegnelser

Rainer Maria Rilke
Oversatt av:
Trond Winje

Middelalderens høst

Johan Huizinga
Oversatt av:
Mette Nygård

Sjelens år

Stefan George
Oversatt av:
Ellinor Lervik

Dagen vender

Paul Claudel
Oversatt av:
Vera H. Føllesdal

Byttehandelen

Paul Claudel
Oversatt av:
Lars Roar Langslet

Bak en gyllen fasade - Sigurd Ibsens brev til familien 1883–1929

Sigurd Ibsen

Tiden og den frie vilje (1998)

Henri Bergson
Oversatt av:
Hans Kolstad

Tiden og den frie vilje

Henri Bergson
Oversatt av:
Hans Kolstad

Mellom frihet og nødvendighet. Fra bøken til furuen

Jules Lequier
Oversatt av:
Asbjørn Aarnes

Militærlivets trelldom og storhet - Hun slapp med skrekken

Alfred de Vigny
Oversatt av:
Lillan Blix Vesterkjær

Schopenhauer om musikken

Arthur Schopenhauer
Oversatt av:
Peder Christian Kjerschow

Prins Fredrik av Homburg

Heinrich von Kleist
Oversatt av:
Trond Winje

Litteraturteori og -kritikk

Samuel Coleridge
Oversatt av:
Jan W. Dietrichson

Innledning til estetikken

Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Oversatt av:
Steinar Mathisen

Atala – René. To fortellinger

François-René Chateaubriand
Oversatt av:
Hall Bjørnstad

Faust. En tragedie (annen del)

Johann Wolfgang von Goethe
Oversatt av:
André Bjerke

Faust. En tragedie (første del)

Johann Wolfgang von Goethe
Oversatt av:
André Bjerke

Johann Gottfried Herder: Om sprogets opprinnelse

Johann Gottfried Herder
Oversatt av:
Jan-E. Askerøi

Opplysning og kors

Johann Georg Hamann
Oversatt av:
Øystein Skar

Den evige fred

Immanuel Kant
Oversatt av:
Øystein Skar

Om ulikheten mellom menneskene – dens opprinnelse og grunnlag (hefte)

Jean-Jacques Rousseau
Oversatt av:
Turid Lillås

Om ulikheten mellom menneskene – dens opprinnelse og grunnlag

Jean-Jacques Rousseau
Oversatt av:
Turid Lillås

Persiske brev

Charles de Secondat, baron de Montesquieu
Oversatt av:
Bernt Vestre

Perraults eventyr - Historier eller eventyr fra gamle dager med moral på vers

Charles Perrault
Oversatt av:
Birgit Tønnesson

Provinsialbrevene

Blaise Pascal
Oversatt av:
Truls Winther

Det gjenvundne Paradis

John Milton
Oversatt av:
Arthur O. Sandved

Det tapte Paradis

John Milton
Oversatt av:
Arthur O. Sandved

Willem Barentsz’ siste reise - Etter Gerrit de Veers beskrivelse fra 1598

Gerrit de Veer
Oversatt av:
Inez Boon Ulfsby

Debatten om Descartes

Asbjørn Aarnes

Meditasjoner over filosofiens grunnlag og andre tekster (1998)

René Descartes
Oversatt av:
Asbjørn Aarnes

Meditasjoner over filosofiens grunnlag og andre tekster

René Descartes
Oversatt av:
Asbjørn Aarnes

De syv brødre

Joost van den Vondel
Oversatt av:
Kåre Langvik-Johannessen

Lucifer. En tragedie

Joost van den Vondel
Oversatt av:
Albert Lange Fliflet

Til forsvar for diktningen

Philip Sidney
Oversatt av:
Jan W. Dietrichson

Lazarillo de Tormes –hans liv og levnet i medgang og motgang

Oversatt av:
Olaug Berdal

Klosterlasse

Oskar Garstein

Essays

Michel de Montaigne
Oversatt av:
Beate Vibe

Essais

Michel de Montaigne
Oversatt av:
Asbjørn Aarnes

Om den frivillige trelldom

Étienne de La Boétie
Oversatt av:
Bernt Vestre

Magellans jordomseiling

Antonio Pigafetta
Oversatt av:
Erik Ringen

Boken om mitt liv

Teresa av Avila
Oversatt av:
Olaug Berdal

Utopia

Thomas More
Oversatt av:
Trygve Sparre

Tre riddersagaer

Oversatt av:
Birgit Nyborg

Ramstad-sagaene

Oversatt av:
Liv Kjørsvik Schei

Landnåmsboken

Oversatt av:
Liv Kjørsvik Schei

Njåls saga (1997)

Oversatt av:
Fredrik Paasche

Njåls saga

Oversatt av:
Fredrik Paasche

Sverres saga - En tale mot biskopene

Oversatt av:
Anne Elisabeth Holtsmark

Gisle Surssons saga

Oversatt av:
Vera Henriksen

Orknøyingenes saga

Oversatt av:
Anne Elisabeth Holtsmark

Orknøyingenes saga (hefte)

Oversatt av:
Anne Elisabeth Holtsmark

Norges historie - Historien om de gamle norske kongene - Danenes ferd til Jerusalem

Oversatt av:
Astrid Salvesen

Testamentet og Spredte ballader

François Villon
Oversatt av:
Harald Gullichsen

Peter Plogmann

William Langland
Oversatt av:
Arthur O. Sandved

Sir Gawain og den grønne ridder

Oversatt av:
Jan W. Dietrichson

Å bli den du er - Perspektiver på menneskets frihet

Mester Eckhart
Oversatt av:
Jon Wetlesen

Boken om Marco Polo - Borger av Venezia (1999)

Oversatt av:
Erik Ringen

Boken om Marco Polo - Borger av Venezia

Oversatt av:
Erik Ringen

Det kongelige lys - Tekster fra middelalderens kristne litteratur i Frankrike

Oversatt av:
Helge Nordahl

Kors, sverd og rose - Fransk litteratur fra middelalderen

Oversatt av:
Helge Nordahl

Legenden om Sankt Alexis

Oversatt av:
Helge Nordahl

Aucassin og Nicolette

Oversatt av:
Kirsten Marianne Bessesen

Roseromanen (1997)

Guillaume de Lorris
Oversatt av:
Helge Nordahl

Roseromanen

Guillaume de Lorris
Oversatt av:
Helge Nordahl

Philomena

Chrétien de Troyes
Oversatt av:
Hanne Herrman

Gralsfortellingen - Romanen om Perceval

Chrétien de Troyes
Oversatt av:
Helge Nordahl

Erec og Enide

Chrétien de Troyes
Oversatt av:
Helge Nordahl

Tristan og Isolde (1997)

Joseph Bédier
Oversatt av:
Lorentz Eckhoff

Tristan og Isolde

Joseph Bédier
Oversatt av:
Lorentz Eckhoff

Fortellinger

Marie de France
Oversatt av:
Helge Nordahl

Tundals visjon

Oversatt av:
Jan W. Dietrichson

Gamle spanske romancer

Oversatt av:
Eva M. Lorentzen

Diktet om Min Cid

Oversatt av:
Eva M. Lorentzen

Rolandsangen

Oversatt av:
Helge Nordahl

Rolandsangen (hefte)

Oversatt av:
Helge Nordahl

Brevvekslingen mellom Abélard og Héloïse – med et utdrag fra Abélards verker

Héloïse, Pierre Abélard
Oversatt av:
Harald Gullichsen

Vers fra vest: Gammelengelske dikt i utvalg

Oversatt av:
Arthur O. Sandved

Beretningen om Hamburg stift, erkebiskopenes bedrifter og øyrikene i Norden

Adam av Bremen
Oversatt av:
Anne Katrine Frihagen, Bjørg Tosterud

Sagaen om Cú Chulainns sykeleie og Emers skinnsyke

Oversatt av:
Fredrik Otto Lindemann

Sankt Brendans havseilas

Broder Benedeit
Oversatt av:
Helge Nordahl

Langobardenes historie

Paulus Diaconus
Oversatt av:
Anne Katrine Frihagen, Bjørg Tosterud

Anglernes kirkes historie

Beda
Oversatt av:
Else Schjøth

Plotin

Plotin
Oversatt av:
Herman Ludin Jansen

Romerske keisere

Sveton
Oversatt av:
Henning Mørland

Agricola og Germania

Tacitus
Oversatt av:
Trygve Width

Trimalchios middag

Petronius Arbiter
Oversatt av:
Trygve Sparre

Catilina og Jugurtha

Sallust
Oversatt av:
Trygve Width

Om tingenes natur

Lucrets
Oversatt av:
Trygve Sparre

Brev

Marcus Tullius Cicero
Oversatt av:
Henning Mørland

Erindringer om Sokrates

Xenofon
Oversatt av:
Henning Mørland

Anabasis

Xenofon
Oversatt av:
Henning Mørland

Hellensk historie

Xenofon
Oversatt av:
Henning Mørland

Anglernes kirkes historie (hefte)

Beda
Oversatt av:
Else Schjøth

Vardan og armenernes krig

Elishe Vardapet
Oversatt av:
Fredrik Otto Lindemann

Illustrert klassisk realleksikon

Oversatt av:
Martha H. Eliassen-de Kat

Egerias reise til Det hellige land

Oversatt av:
Else Schjøth

Klosterliv i vesten: Augustins regel - Benedikts regel

Augustin, Benedikt
Oversatt av:
Erik Gunnes

Bekjennelser (Bok I–X)

Augustin
Oversatt av:
Oddmund Hjelde

Filosofiens trøst

Boëthius
Oversatt av:
Egil Kraggerud

Plotin (hefte)

Plotin
Oversatt av:
Herman Ludin Jansen

Romerske keisere (hefte)

Sveton
Oversatt av:
Henning Mørland

Årbøkene

Tacitus
Oversatt av:
Henning Mørland

Agricola og Germania (1997)

Tacitus
Oversatt av:
Trygve Width

Agricola og Germania (hefte)

Tacitus
Oversatt av:
Trygve Width

To antikke dialoger om kjærlighet og seksualitet

Lukian, Plutark
Oversatt av:
Inge Tjøstheim

Livsskildringer, tredje bind

Plutark
Oversatt av:
Henning Mørland, Rebekka Hammering Bang

Livsskildringer, første og annet bind

Plutark
Oversatt av:
Henning Mørland, Rebekka Hammering Bang

Den jødiske krig

Josefus
Oversatt av:
Bente Lassen

Trimalchios middag (hefte)

Petronius Arbiter
Oversatt av:
Trygve Sparre

Catilina og Jugurtha (hefte)

Sallust
Oversatt av:
Trygve Width

Om tingenes natur (hefte)

Lucrets
Oversatt av:
Trygve Sparre

Borgerkrigen

Gaius Julius Caesar
Oversatt av:
Oskar Fjeld

Gallerkrigen (1989)

Gaius Julius Caesar
Oversatt av:
Johan Hammond Rosbach

Gallerkrigen

Gaius Julius Caesar
Oversatt av:
Johan Hammond Rosbach

Brev (1997)

Marcus Tullius Cicero
Oversatt av:
Henning Mørland

Brev (hefte)

Marcus Tullius Cicero
Oversatt av:
Henning Mørland

Om pliktene, Om alderdommen

Marcus Tullius Cicero
Oversatt av:
Henning Mørland

Om gudenes natur og Om vennskapet

Marcus Tullius Cicero
Oversatt av:
Oskar Fjeld

Samtaler på Tusculum

Marcus Tullius Cicero
Oversatt av:
Oskar Fjeld

Om staten

Marcus Tullius Cicero
Oversatt av:
Henning Mørland

Taler

Marcus Tullius Cicero
Oversatt av:
Henning Mørland

Store personligheter

Cornelius Nepos
Oversatt av:
Per Pippin Aspås

Parmenides - Ideene, det Ene og det Andre

Platon
Oversatt av:
Egil A. Wyller

Erkjenn deg selv

Platon
Oversatt av:
Egil A. Wyller

Faidros Ion

Platon
Oversatt av:
Egil A. Wyller

Fra antikkens krigskunst

Aineias, Xenofon
Oversatt av:
Inge Tjøstheim

Erindringer om Sokrates (hefte)

Xenofon
Oversatt av:
Henning Mørland

Anabasis (hefte)

Xenofon
Oversatt av:
Henning Mørland

Hellensk historie (hefte)

Xenofon
Oversatt av:
Henning Mørland

Herodots historie, annet bind

Herodot
Oversatt av:
Henning Mørland

Herodots historie, første bind

Herodot
Oversatt av:
Henning Mørland

Herodots historie, første og annet bind

Herodot
Oversatt av:
Henning Mørland

Kong Arthur og hans riddere

Thomas Malory
Oversatt av:
Arthur O. Sandved

Legenda Aurea

Jacobus de Voragine
Oversatt av:
Anne Katrine Frihagen, Bjørg Tosterud

Håkon Håkonssons saga - 1. utg.

Sturla Tordarson
Oversatt av:
Anne Elisabeth Holtsmark

Håkon Håkonssons saga - 2. utg.

Sturla Tordarson
Oversatt av:
Anne Elisabeth Holtsmark

Peloponneserkrigen, første og annet bind

Thukydides
Oversatt av:
Henning Mørland

Peloponneserkrigen, annet bind

Thukydides
Oversatt av:
Henning Mørland

Peloponneserkrigen, første bind

Thukydides
Oversatt av:
Henning Mørland

Dårskapens lovtale/Elleve fortrolige samtaler

Erasmus Roterodamus
Oversatt av:
Einar Grimm, Trygve Sparre

Fortrolige samtaler i utvalg

Erasmus Roterodamus
Oversatt av:
Einar Grimm

Dårskapens lovtale

Erasmus Roterodamus
Oversatt av:
Trygve Sparre

Filosofiske brev - Traktat om toleransen

François-Marie Arouet (Voltaire)
Oversatt av:
Bernt Vestre, Birger Huse

Traktat om toleransen

François-Marie Arouet (Voltaire)
Oversatt av:
Birger Huse

Filosofiske brev

François-Marie Arouet (Voltaire)
Oversatt av:
Bernt Vestre

Det gamle regime og revolusjonen

Alexis de Tocqueville
Oversatt av:
Bernt Vestre, Bjarne Ørbo

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no