Teresa av Avila

Boken om mitt liv

Teresa av Avila: Boken om mitt liv

Santa Teresa av Avila (1515–1582) er en de største mystikerne i Spania og i den katolske kirke. I tillegg til å reformere karmelittordenen skrev hun en rekke bøker og brev. Boken om mitt liv er det første av Teresas større verker som foreligger i norsk oversettelse.

I boken beskriver Teresa sin barndom og ungdom, sin beslutning om å bli nonne og livet deretter. Hun beskriver også grunnleggelsen av Sankt Josefsklosteret i Avila, det første reformklosteret. Munkene og nonnene i den reformerte karmelittordenen ble kalt «de uskodde»; de levde et tilbaketrukket liv i bønn, lydighet, stillhet og fattigdom. Boken om mitt liv ble til på grunnlag av en rekke skriftlige beretninger til forskjellige skriftefedre. Den første av dem ble skrevet allerede i 1554–55, men den endelige versjonen forelå ikke før i 1568, da den respekterte teologen Juan av Avila gav Teresas manuskript den endelige godkjennelsen. Boken om mitt liv er både en beretning om Teresas eget liv og en presentasjon av hennes tanker om menneskets forhold til Gud. I boken utvikler Teresa sin teori om sjelens oppstigning til Gud gjennom fire stadier av stille, konsentrert meditasjon. Selv om boken opprinnelig var ment å sirkulere i en engere krets, kom avskrifter snart på avveie, og det endte med at inkvisisjonen fikk boken til vurdering. De frikjente den, men holdt den tilbake inntil Teresas død for å kunne følge hennes videre utvikling. I den siste delen av sitt liv grunnla Teresa en rekke reformerte klostre. Hun ble kanonisert 40 år etter sin død og har med sin mystisisme påvirket mange senere teologer. I 1993 ble det første karmelittkloster grunnlagt i Norge, nonneklosteret «Totus tuus» i Tromsø. Hennes minnedag feires den 15. oktober.

Boken er ikke tilgjengelig for salg
Ansvarlig utgiver:
Aschehoug
Utgivelsesår:
2003
Er oversatt av:
Olaug Berdal
Har introduksjon ved:
Olaug Berdal , sr. Maria Nada av Inkarnasjonen
Originalens tittel:
Libro de la vida
ISBN:
8203178243
Rettighetshaver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no