Mester Eckhart

Å bli den du er - Perspektiver på menneskets frihet

Mester Eckhart: Å bli den du er

Den tyske mystiker Mester Eckhart (1260–1328) har vært en inspirasjonskilde for søkende mennesker i 700 år. Interessen for ham er i dag stadig økende.

Han var medlem av dominikanerordenen i samme tradisjon som Thomas Aquinas, men mer orientert mot nyplatonsk enhetsmystikk. I likhet med Aquinas var han en akademisk læremester ved universitetene og levde et omflakkende liv i kirkens tjeneste. Han var også en dyktig administrator for sin orden. Mot slutten av sitt liv ble han anklaget for kjetteri av pave Johannes XXII, men han unngikk å bli brent og døde før rettssaken ble endelig avsluttet. Dominikaner- ordenen arbeider for full anerkjennelse av hans teologiske ortodoksi, men prosessen har foreløpig ikke nådd sitt endelige mål. Mester Eckhart deltok aktivt i kirkens liv, men var fremfor alt en «levemester» og veileder for søkende mennesker på den indre frigjøringsvei. Den indre kontemplative dimensjon av livet er for en stor del blitt skjøvet til side i den moderne utadvendte verden. Mange antar kanskje at den er uforenlig med et aktivt liv. Det særegne ved Eckharts tilnærming er at han integrerte det kontemplative og det aktive liv. Det er kanskje den viktigste grunnen til at han er aktuell for vår tid. En annen grunn er at hans tenkning gir et godt utgangspunkt for den interreligiøse dialogen mellom kristendommen og andre religioner, ikke minst buddhismen. Utvalget omfatter tyve tekster, alle hentet fra Eckharts tyskspråklige forfatterskap (han skrev også på latin): tre traktater og et utvalg av prekener. I en omfattende innledning presenterer oversetteren mester Eckharts liv og hans vei til indre frihet. Her får leseren også en sammenligning av mester Eckharts mystisisme og lignende fenomener i andre religioner, særlig zen-buddhismen.

Boken er ikke tilgjengelig for salg
Ansvarlig utgiver:
Aschehoug
Utgivelsesår:
2000
Er oversatt av:
Jon Wetlesen
Har introduksjon ved:
Jon Wetlesen
Originalens tittel:
ISBN:
8203178294
Rettighetshaver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no