Det kongelige lys - Tekster fra middelalderens kristne litteratur i Frankrike

Det kongelige lys

Temaene som er behandlet i denne boken, gjenspeiler kristendommens enestående posisjon i Europas middelalder. Helge Nordahl har oversatt et bredt utvalg av franske tekster med bibelsk innhold, tekster som gir leseren et unikt innblikk i hvordan samtidige diktere forholdt seg til tradisjonen. Middelalderens kristne var dypt forankret i sin tro – en tro som ofte inspirerte til litterær kreativitet. Begeistret over det stoff de fant i Bibelen og i den kristne tradisjon for øvrig, skapte de tallrike verk hvor de bibelske hendelsene ble gjengitt, men også utvidet med personlige elementer, som humor, dramatikk og psykologisk refleksjon. Og dermed oppsto et problem: Kunne man være sikker på at alt dette nye som ble diktet inn i lærestoffet, var etter kirkens rette lære – eller var det en fare for at man åpnet for apokryfe elementer, som i beste fall bare hørte hjemme i troens ytterkant?

Det følgende utvalg presenterer 50 slike tekster fra den franske litteratur i middelalderen. Presentasjonen er tematisk og følger Bibelens rekkefølge. Først kommer tekster fra Det gamle testamentet, fra skapelsen til profetenes budskap om Kristus, fulgt av en apokryf legende om Korsets historie. Størstedelen av boken består av bearbeidelser av historiene fra Det nye testamentet og det apokryfe Nikodemus-evangeliet, fra Jesu barndom til hans død på korset og oppstigning til himmelen. Fra Nikodemus-evangeliet skildres Jesu nedstigning til dødsriket. Leseren får også følge Marias død og opptagelse til himmelen, samt Pontius Pilatus’ rapport til keiseren i Roma om sine opplevelser som stattholder. Boken samler Helge Nordahls oversettelser fra middelalderens kristne litteratur i Frankrike og inneholder også tekster som ikke tidligere har vært oversatt.

Ansvarlig utgiver:
Utgivelsesår:
2004
Er oversatt av:
Helge Nordahl
Har introduksjon ved:
Helge Nordahl
Originalens tittel:
ISBN:
8203188346
Rettighetshaver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no