Kors, sverd og rose - Fransk litteratur fra middelalderen

Kors, sverd og rose

Denne antologien gir et representativt utvalg av tidlig fransk litteratur, fra første grotid frem til første gullalder, dvs. perioden 881–1250. Presentasjonen er ikke kronologisk, men følger middelalderens dominerende litteraturgenre.

Sentrum i middelaldermenneskenes åndelige univers var deres kristne tro. Det dannet seg en kristen litteratur med en egen genre-typologi. Den hagiografiske litteratur beskriver hellige kvinners og menns liv (helgenvitae). Fra denne tradisjon er det tatt med tre verker: «Sangen om Sankta Eulalia», (antagelig skrevet i 881), «Sankt Alexis' liv» (ca. 1060) og «Sankt Brendans havseilas» (tidlig 1100-tall) (de to siste også utgitt separat i Kulturbiblioteket). Den bibelske litteratur utgjør en annen genre. Herfra er tatt med «Et spill om Adam» (ca. 1150–1175), «Den fortapte sønn fra Arras» (ca. 1220) og «Lidelsenes bok» (tidlig 1300-tall), samt «Nicodemusevangeliet» om Jesu nedfart til Dødsriket etter korsfestelsen. Den tredje genre er Maria-lyrikken, representert ved «Theophilos ber», om presten Theophilos som selger sin sjel til Djevelen, og «Vår Frues ni gleder», en hymne tilegnet Maria. Ved siden av den kristne litteratur finner man den heroiske litteratur, her representert ved «Rolandsangen» (også utgitt separat). Den høviske litteratur omhandler kvinner, kjærlighet og ekteskap, i motsetning til den heroiske litteraturs kampskildringer, her representert ved «Brutusromanen», en gjendiktning av Geoffrey of Monmouths verk «De engelske kongers historie» og «Tristandiktningen». Av Chrétien de Troyes' 5 romaner presenteres her 4: Erec og Enide, Cligès, Yvain, Løveridderen og Gralsfortellingen. Boken inneholder også tre fortellinger om kjærlighet fra Marie de Frances Les Lais og Guillaume de Lorris' første del av «Roseromanen». (De tre siste forfatterne er utgitt separat.)

Tre verker fra visdoms- og ordspråklitteraturen avslutter boken.

Ansvarlig utgiver:
Utgivelsesår:
1996
Er oversatt av:
Helge Nordahl
Har introduksjon ved:
Helge Nordahl
Originalens tittel:
ISBN:
8203261329
Rettighetshaver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no