Chrétien de Troyes

Gralsfortellingen - Romanen om Perceval

Chrétien de Troyes: Gralsfortellingen

Perceval er Chrétien de Troyes' siste, ufullendte roman, skrevet omkring år 1190. Her skildres i 16 etapper en ung manns «utdannelseshistorie». Hovedpersonen, Perceval, er blitt oppdratt av sin mor i uvitenhet om verden og riddervesenet. Nå møter han likevel riddere og blir tiltrukket av deres livsform. Han forlater moren og begir seg ut i verden. Det viser seg snart at han desperat trenger en utdannelse. Og han får gode lærere: av kong Arthur selv lærer han høviskhet, av ridder Gornemant våpenbruk, av slottsjomfruen Blanchefleur kjærlighetens sødme. Den sentrale scene i verket er likevel besøket på Gralsslottet, hvor kristendommens mysterier kommer til ham gjennom møtet med den hellige Gral.

Den kristne innvielse representerer, etter den høviske, militære og følelsesmessige initiasjon, sjelens dypeste «utdannelse». Den er langt mer krevende enn de foregående, og Perceval feiler da også, hvorpå Gralsslottet med Den Hellige Gral synker i jorden i det øyeblikk Perceval kommer ut av borgen. Fra dette møtet står Percevals sinn og hu helt til Gralen. Han begir seg derfor ut på en reise for å gjenfinne den hellige skatt. Etter fem års forgjeves søken møter han en prest og eneboer som endelig kan opplyse ham om Gralens funksjon og innføre ham i den sanne kristne tro. Styrket i sin tro rir Perceval videre på sin Grals-søkende ferd. 

Med fortellingen om Perceval kom Gralsmyten inn i den europeiske litteratur. Men Chrétien de Troyes døde før han rakk å fullføre Gralsfortellingen, og det ufullendte verk har utfordret leserne i de åtte hundre år som skiller hans tid fra vår, og gitt opphav til en hel tradisjon med litteratur og spekulasjoner om Gralen og dens historie, med Wagner og vår egen Sigrid Undset som viktige navn.

Ansvarlig utgiver:
Aschehoug
Utgivelsesår:
1991
Er oversatt av:
Helge Nordahl
Har introduksjon ved:
Helge Nordahl
Originalens tittel:
Perceval, le Conte du Graal
ISBN:
8203166520
Rettighetshaver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no