Héloïse, Pierre Abélard

Brevvekslingen mellom Abélard og Héloïse – med et utdrag fra Abélards verker

Brevvekslingen mellom Abélard og Héloïse

Pierre Abélard (1079–1142) var en av sin tids mest fremstående logikere og teologer. Han ble født som eldste sønn i en adelsfamilie fra Bretagne. Allerede som barn viste han særlige evner og valgte å vie seg til akademiske studier snarere enn den militære karriere som var vanlig for menn med samme bakgrunn. Han kom til Paris mens han fremdeles var tenåring og ble tidlig en ekspert innen den aristoteliske logikk og filosofi som preget tidens lærdomssentre. Han studerte ved katedralskolen i Paris, men måtte forlate byen på grunn av filosofiske uoverensstemmelser og startet senere sin egen skole i Melun. Han vendte siden tilbake i triumf som en av de mest populære forelesere ved katedralskolen.

Abélard var allerede en godt voksen mann på 38 år da han møtte den 15 år gamle Héloïse. Også hun viste tidlig akademisk begavelse og skal ha behersket ikke bare latin, men også gresk og hebraisk. Abélard ble hennes lærer og brukte sin posisjon til å forføre henne. Forelskelsen dem imellom skulle få voldsomme følger for dem begge og prege livene deres til begge var døde. Abélard ble kastrert av Héloïses mannlige slektninger, mens hun selv ble nonne og gikk i kloster for resten av livet. Historien kjenner vi dels fra Abélards selvbiografi, Historia calamitatum «Historien om mine ulykker», og fra brevvekslingen mellom ham selv og Héloïse. Abélard hadde stor innflytelse på middelalderens tenkning, men har i ettertid særlig vært kjent for forholdet til Héloise. En selvstendig vurdering av Abélards filosofiske innsats på grunnlag av hans egne verker var ikke mulig før på 1800- tallet da mange av hans skrifter ble gitt ut for første gang. Dette utvalget inneholder oversettelser fra brevvekslingen de førte i årene etter skandalen, deriblant brev som beskriver kjærlighetsforholdet. I tillegg inneholder boken tekster om både logikk og teologi fra Abélards vitenskapelige forfatterskap.

Boken er ikke tilgjengelig for salg
Ansvarlig utgiver:
Aschehoug
Utgivelsesår:
2002
Er oversatt av:
Harald Gullichsen
Har introduksjon ved:
Harald Gullichsen
Originalens tittel:
ISBN:
8203178278
Rettighetshaver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no