Adam av Bremen

Beretningen om Hamburg stift, erkebiskopenes bedrifter og øyrikene i Norden

Adam av Bremen: Beretningen om Hamburg stift

Adam av Bremens beretning om Hamburg stift og erkebiskopenes bedrifter (Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum) stammer fra det 11. århundre. Erkestiftet Hamburg-Bremen omfattet på denne tid foruten Nord-Tyskland også hele Norden. Å utbre den kristne tro blant sakserne, de slaviske folk og nordboerne var en særskilt oppgave for biskopene i Hamburg og Bremen, og for Adam ble det en naturlig oppgave å fortelle om disse folk.

Verket er delt inn i fire bøker. I de tre første gir Adam oss en kronologisk fremstilling av Hamburgs stifts historie: Den begynner med Winfred, Tysklands apostel, som friserne «kronet med et lysende martyrium» på midten av 700-tallet, og føres frem til Adams samtidige, den mektige og kontroversielle erkebiskop Adalbert som døde i 1072. I fjerde bok får vi Adams «Beskrivelse av øyene i Norden», der han forteller om «Danmarks beliggenhet og forholdene i de land som ligger bortenfor Danmark»: de baltiske land, Sverige og Norge, øyene i Norskehavet og Vinland.

Adam av Bremens verk er en unik kilde for nordtysk og nordisk middelalderhistorie. Her har han samlet all sin samtids kunnskaper om historie, geografi, etnografi og allmennkulturelle forhold i Nord-Tyskland, Østersjølandene, Norden og de norrøne kolonier. Boken betraktes som den skriftlige hovedkilden til Nordens historie på 900- og 1000-tallet. Samtidig er boken også en kilde til forståelse av middelalderen: dens verdensbilde, dens historiesyn og dens tenkemåte.

Om forfatterens liv vet vi svært lite: han kom fra Syd-Tyskland, men virket først og fremst i Bremen, hvor han var knyttet til Katedralskolen; kanskje har han vært dens rektor. Verket ble sannsynligvis skrevet i årene 1072–1075/76.

Boken er ikke tilgjengelig for salg
Ansvarlig utgiver:
Aschehoug
Utgivelsesår:
1993
Er oversatt av:
Anne Katrine Frihagen , Bjørg Tosterud
Har introduksjon ved:
Anne Katrine Frihagen , Bjørg Tosterud , Helge Ingstad
Originalens tittel:
Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum
ISBN:
8203200281
Rettighetshaver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no