Plotin

Plotin

Plotin

Hensikten med denne boken er – foruten å presentere et utvalg av Plotins tekster på norsk – å gi en første innføring i Plotins tenkning. Boken faller derfor i to deler: en omfattende innledning ved professor H. Ludin Jansen (1905– 1986) og et utvalg av Plotins hovedverk Enneadene.

Plotin var født i 205 e.Kr. og oppvokst i Egypt hvor han viet seg til filosofien i byen Alexandria. 40 år gammel bosatte han seg i Roma hvor han ble kraftsenteret i et filosofisk miljø. I samvær med sine elever skrev han etter hvert en lang rekke traktater som hans elev Porfyrios samlet til grupper av ni (derfor enneader) i seks bøker. Disse ble publisert ca. 300–305, en mannsalder etter Plotins død. Enneadene reflekterer et filosofisk system som dekker alle sider av antikk filosofi. Hans filosofi er en mystisk forløsningslære hvis mål er å befri sjelen fra det materielt sanselige og forene den med opphavet til alt værende, det Ene. Denne forløsningslære ble utgangspunktet for nyplatonismen (som Plotin var grunnlegger av). Plotin har også øvd stor innflytelse på kristen mystikk. Som selvstendig filosof har han i vår tid oppnådd en høy anerkjennelse. Han gjelder for mange som den betydeligste filosofiske tenker mellom Aristoteles og Thomas Aquinas.

Boken er ikke tilgjengelig for salg
Ansvarlig utgiver:
Aschehoug
Utgivelsesår:
1971
Er oversatt av:
Herman Ludin Jansen
Har introduksjon ved:
Herman Ludin Jansen
Originalens tittel:
Enneades (utvalg)
ISBN:
8203044166
Rettighetshaver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no