Petronius Arbiter

Trimalchios middag

Petronius Arbiter: Trimalchios middag

Trimalchios middag er en frittstående del av en større roman, Satyricon, eller mer korrekt Satyrica, som det bare er bevart bruddstykker av. Denne første roman i latinsk litteratur synes å være skrevet omkring år 50–60 e.Kr. Den best bevarte del av romanen inneholder en frodig skildring av et overdådig gjestebud hos den rike, men udannede oppkomling Trimalchio: Måltidets luksus beskrives i alle enkeltheter, samtidig som forfatteren gir en særdeles frodig skildring av mennesker og miljø. Satyrica er senere kjent bl.a. fra Fellinis film av samme navn.

Trimalchios middag utgjør 15. bok i Satyrica. I tillegg har vi deler av 14. og av 16. bok. Hele verket må derfor ha vært av anselig lengde, kanskje så meget som 500 sider. Hva vi har, tyder på en romanparodi: Istedenfor å dreie seg om den trofaste elskers søken etter sin elskede, har vi her som hovedperson den homoseksuelle forteller Encolpius og hans unge venn Giton, som er langt fra trofast. Dertil forfølges Encolpius med impotens som følge av guden Priapus' vrede som minner om Odysseus forfulgt av Poseidons vrede.

Petronius Arbiter var romersk embedsmann og forfatter og et ansett medlem av keiser Neros hoffkrets, hvor han gjaldt som fineste smaksdommer (arbiter) og seremonimester. Han begikk selvmord år 66 da han ble mistenkt for forræderi.

Boken er ikke tilgjengelig for salg
Ansvarlig utgiver:
Aschehoug
Utgivelsesår:
1971
Er oversatt av:
Trygve Sparre
Har introduksjon ved:
Trygve Sparre
Originalens tittel:
Cena Trimalchionis
ISBN:
8203044824
Rettighetshaver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no