Sallust

Catilina og Jugurtha

Sallust: Catilina og Jugurtha

Gaius Sallustius Crispus (86–ca. 35 f. Kr.) eller «den romerske Thukydid», var en av oldtidens fremste historikere. I denne boken er samlet det meste av det som er bevart fra Sallusts penn, først og fremst de fullstendige monografiene.

Catilina (utgitt i år 42 f.Kr.), skildrer Catilinas sammensvergelse mot den romerske stat i årene 64–62 f.Kr. Fremstillingen når sitt høydepunkt med beskrivelsen av senatsmøtet der straffen for de argeste Catilina-tilhengere diskuteres. Her tones Ciceros rolle ned til fordel for konfrontasjonen mellom den unge Cato og strategen Caesar.

Jugurtha, om numiderkongen Jugurtha og hans krig mot Roma 112–106 f.Kr., ble til i løpet av årene 41–40 og fremhever som Catilina det moralske forfall Roma var inne i etter at byen ble den sterkeste Middelhavsmakt. Jugurtha-krigen er valgt fordi den både «var stor og blodig ... og fordi det under denne krig ble satt en stopper for det romerske aristokratis overmot». Sallusts verker er skrevet med stor kunst og analytisk evne, men hans levende politiske interesse gjør ham partisk. Han betraktes også som en fornyer av det latinske språk. Boken inneholder også de viktigste fragmenter fra Sallusts samtidshisto- rie som dekket tidsrommet fra 78 til ca. 67.

Boken er ikke tilgjengelig for salg
Ansvarlig utgiver:
Aschehoug
Utgivelsesår:
1963
Er oversatt av:
Trygve Width
Har introduksjon ved:
Trygve Width
Originalens tittel:
Bellum Catilinae, Bellum Iugurthinum
ISBN:
8203020194
Rettighetshaver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no