Xenofon

Erindringer om Sokrates

Xenofon: Erindringer om Sokrates

I denne boken, ofte kalt Memorabilia med den latinske tittelen, gjenskapes en rekke samtaler Sokrates har hatt med forskjellige personer, alle sammen med det siktepunkt å motbevise den påstand som var grunnlaget for dommen mot Sokrates, nemlig at han skulle ha forledet ungdommen og dyrket andre guder enn dem staten foreskrev.

Xenofon ønsket også å vise at Sokrates langt fra å stå i forbindelse med antidemokratiske krefter i Athen, tvertimot var en sann demokrat og hadde et ekte patriotisk sinnelag overfor Athen. Skriftet har stått sentralt i debatten om den historiske Sokrates: Hvordan er Xenofon å betrakte som kilde til forståelsen av den 'egentlige' Sokrates? Er Xenofons bilde 'riktigere' enn Platons? Lenge betraktet man det enkle og nøkterne i Xenofons portrett som en garanti for den høye kildeverdi. I dag vil man oftest hevde at Xenofon neppe hadde noe nært forhold til Sokrates, at hans sokratiske skrift er skrevet flere tiår etter Sokrates' død og er influert av den mangfoldige Sokrates-litteraturen som allerede forelå.

Boken er ikke tilgjengelig for salg
Ansvarlig utgiver:
Aschehoug
Utgivelsesår:
1967
Er oversatt av:
Henning Mørland
Har introduksjon ved:
Henning Mørland
Originalens tittel:
Apomnemoneumata
ISBN:
8203032044
Rettighetshaver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no