Illustrert klassisk realleksikon

Illustrert klassisk realleksikon

Illustrert klassisk realleksikon er et oppslagsverk som meddeler grunnleggende kunnskaper om den gresk-romerske høykultur i oldtiden. Opplysningene som verket gir, er enkle og konsise og forutsetter ingen spesielle forkunnskaper. Men ved hjelp av et gjennomarbeidet system med henvisninger fra artikkel til artikkel vil leseren etter hvert kunne danne seg et bilde av de oldtidskulturer som fremdeles utgjør et viktig grunnlag for vår tids felleseuropeiske livsformer.

Boken er spesielt verdifull for lesere av klassisk litteratur i oversettelse eller for dem som har møtt oldtiden på sine reiser i Middelhavsområdene. 

Revidert utgave ved Øivind Andersen og Inger-Lise Harris 1999 under tittelen Antikkleksikonet - ISBN 8203178405

Boken er ikke tilgjengelig for salg
Ansvarlig utgiver:
Aschehoug
Utgivelsesår:
1968
Er oversatt av:
Martha H. Eliassen-de Kat
Originalens tittel:
Klassiek Vademecum
ISBN:
8203031102
Rettighetshaver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no