Cornelius Nepos

Store personligheter

Cornelius Nepos: Store personligheter

Cornelius Nepos (ca. 110-24 f.Kr.) har skrevet de eldste livsskildringene som er bevart i europeisk litteratur. Biografiene har opprinnelig inngått i et større verk om «Store personligheter» (de viris illustribus), men bare mindre fragmenter er bevart utover tekstene som er oversatt her. Nepos kom fra Nord-Italia og flyttet til Roma omkring år 65 f.Kr. Han hadde vennskapelige forbindelser med flere fremtredende politikere og litterater, men holdt seg utenfor politikken.

Store personligheter omfattet opprinnelig beskrivelser av fremstående menn på ulike områder: poeter, historikere, hærførere, osv. I motsetning til Plutarks sammenlignende livsskildringer, der grekere og romere skildres parvis med en avsluttende sammenligning, for eksempel Aristeides og Cato, skrev Nepos først et bind om greske poeter, deretter et om de romerske. Det er imidlertid klart at det var et mål for ham å sammenligne de ulike nasjonenes innsats. Dessverre har vi ingen skildringer som lar oss se hvordan sammenligningene artet seg, ingen skildringer av en romer og en greker innenfor samme kategori har overlevd. De bevarte skildringene omhandler utenlandske ledere og hærførere, samt romerne Cato d.e. og Nepos' venn Atticus. Nepos beskriver og bedømmer livsførselen til dem han skriver om på grunnlag av deres handlinger både i det private og det offentlige liv; hovedpoenget er å gi en grundig fremstilling av personligheten, ikke å skildre et sammenhengende historisk forløp. Her skiller biografien seg fra historieskrivningen, som selv om den inneholder biografiske skisser, aldri hadde som hovedmål å gi et uttømmende bilde av enkeltpersoner.

Ansvarlig utgiver:
Aschehoug
Utgivelsesår:
2006
Er oversatt av:
Per Pippin Aspås
Har introduksjon ved:
Per Pippin Aspås
Originalens tittel:
De viris illustribus
ISBN:
82031898865
Rettighetshaver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no