Xenofon

Hellensk historie (hefte)

Xenofon: Hellensk historie

Xenofon (ca. 430–354 f.Kr.) var en gresk hærfører, historiker og litterat. Han tilhørte en velstående athensk familie. Som mange andre overklassesønner omgikkes han Sokrates.

Den turbulente tiden etter Athens tap for Sparta gjorde at han søkte sin lykke borte fra hjembyen. Han lot seg verve blant de 10 000 grekere som ble kjernen i Kyros den yngres opprør mot sin bror Artaxerxes. Etter Kyros' nederlag og død gikk han i spartansk tjeneste i mange år. Som takk fikk han en eiendom nær Olympia. Etter Spartas tap i 371 bosatte Xenofon seg i Korinth. Hellensk historie er Xenofons historiske hovedverk og utgjør en hovedkilde til Hellas’ historie i tiden 411–362. Det danner en naturlig fortsettelse av Thukydides’ verk om peloponneserkrigen. Thukydides stopper ganske plutselig sin skildring av krigen i år 411. Xenofon tar fatt der Thukydides slapp: Han behandler først peloponneserkrigen til ende (404) og dernest de begivenheter som var en direkte konsekvens av krigen («de tretti tyranners» styre i Athen) inntil gjen- opprettelsen av demokratiet i år 401. I de siste fem bøkene skildrer han så Spar- tas krig mot perserne og senere byens kamp mot den koalisjon av hellenske stater som dannet seg mot Sparta (399–387), tiden da Sparta fremdeles hadde hegemoniet i Hellas (387–371) og til slutt den påfølgende periode da Theben var den dominerende stat (371–362).

Boken er ikke tilgjengelig for salg
Ansvarlig utgiver:
Aschehoug
Utgivelsesår:
1966
Er oversatt av:
Henning Mørland
Har introduksjon ved:
Henning Mørland
Originalens tittel:
Hellenika
ISBN:
8203022766
Rettighetshaver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no