Thomas Malory

Kong Arthur og hans riddere

Thomas Malory: Kong Arthur og hans riddere

Det er ingen som vet om Kong Arthur virkelig har levd – annet enn som en høyst levende legende, i dikt, sanger, tekster, bilder, musikk, film og tegneserier.

Etter at romerne trakk seg ut av Britannia (senere England) på 400-tallet etter Kristus, oppstod et maktvakum, der briter og walisere så seg erobret av stadig nye inntrengere. I dette klimaet oppstod myten om Arthur, legendekongen som verner briter og walisere mot nye inntrengere.

Disse historiene, sangene og diktene ble ca. 1000 år senere samlet og systematisert i et stort verk.

 

Kong Arthur og hans riddere, utgitt i Thorleif Dahls Kulturbibliotek, er et utdrag av Malorys Le Morte Darthur. Dette var opprinnelig et verk på over 800 sider, der Thomas Malory har samlet og gjenfortalt alle kjente historier om Arthur. Noe av det eneste som er sikkert med Malorys bok er tidspunktet for når den forelå – i 1470.  De fleste fakta om forfatteren selv er tapt (se biografi) men boken har hatt stor innflytelse: Etter først å ha fått en meget god mottakelse, ble mannen og verket støtt ut i den litterære kulden, før de engelske romantikerne med Keats og Wordsworth i spissen gjenoppdaget Malory og hans bok.

I etterordet til den norske utgaven skildrer oversetteren, Arthur O. Sandved, hvordan verket har inspirert senere forfattere, også vår egen Sigrid Undset. Sagnene om Kong Arthur og hans riddere - om deres kamper og ridderturneringer, om deres mot, ridderlighet, kjærlighet, men også om det svik som til slutt sprengte Det runde bords fellesskap og førte til Arthurs fall - har fascinert mennesker opp gjennom århundrene.

Malory fant sine kilder bl.a. i franske sanger. Men der sangene har vært mest opptatt av kjærlighet og brutt lojalitet, vektlegger Malory brorskapet mellom ridderne av Det runde bord.

Utgaven i Thorleif Dahls Kulturbibliotek baserer seg på et utdrag foretatt av Eugene Vinaver: King Arthur & His Knights: Selected Tales by Sir Thomas Malory.

 

Boken er ikke tilgjengelig for salg
Ansvarlig utgiver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek i samarbeid med Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur og H. Aschehoug & Co.
Utgivelsesår:
2007
Er oversatt av:
Arthur O. Sandved
Har introduksjon ved:
Arthur O. Sandved
Originalens tittel:
Le morte d'Arthur
ISBN:
9788203192111
Rettighetshaver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Sir Thomas Malorys identitet er usikker, men navnet er berømt, i kraft av å være det som oppgis som forfatter av Kong Arthur og hans riddere, (Le Morte Darthur). Dette er det første prosaverket på engelsk som skildrer Arthur og fellessskapet rund Det runde bord.

Allerede på 1500-tallet var Malorys identitet glemt, men tradisjonen forteller at han var waliser. I kolofonen til Kong Arthur og hans riddere kaller han seg selv for “Syr Thomas Maleore knyght”. Videre forteller kolofonen at verket ble ferdig I “Edvard den fjerdes niende regjeringsår”, altså mellom fjerde mars 1469 og tredje mars 1470. I tillegg uttrykker kolofonen håp om “good delyueraunce” (altså at man kommer godt fra) et fengselsopphold. Den eneste ridderen på denne tiden med et navn som minner om Maleore var Thomas Malory fra Newbold Revell i Monks Kirby, som ligger i grevskapet Warwickshire. Denne Malory satt riktignok fengslet flere ganger I 1450-og 60-årene, men det finnes ingen entydig dokumentasjon på at han var fengslet rundt 1470, da kolofonen ble skrevet.

En “Thomas Malorie (or Malarie), ridder” ble utelukket fra fire generelle amnestier som Edvard den fjerde utstedte mellom 1468 og 1470. Denne Malorie, som kan ha vært Malory of Newbold Revell, var i så fall fengslet i London på denne tiden, og sannsynligvis forfatteren av Kong Arthur og hans riddere.

I følge overleveringene tjenestegjorde Malory of Newbold Revell under beleiringen av Calais (antagelig den i 1436, det var flere); ble slått til ridder i 1445; og døde 14. mars 1471.

Kong Arthur og hans riddere ble antagelig utgitt i 1470 og den forelå trykt i 1485.

Kilde: Encyclopedia Britannica

 

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no