Sturla Tordarson

Håkon Håkonssons saga - 1. utg.

Tordarsson: Håkon Håkonssons saga - 1. utg.

Håkon den fjerde Håkonsson ble født inn i et samfunn som var herjet av krig, væpnete bander og krigsherrer, og døde som den ubestridte herskeren over et stort og internasjonalt respektert kongedømme, der kongemakten stod sterkere enn før.

Det vi vet om mennesket bak denne norske kongsgjerningen har vi fra Håkon Håkonssons saga, forfattet to år etter kongens død i 1263.

Denne utgaven utkom i 1964, men er senere utsolgt. For nærmere omtale, se presentasjon av 2. utg. fra 2008.

 

Boken er ikke tilgjengelig for salg
Ansvarlig utgiver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek i samarbeid med Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur og H. Aschehoug & Co.
Utgivelsesår:
1964
Er oversatt av:
Anne Elisabeth Holtsmark
Har introduksjon ved:
Anne Elisabeth Holtsmark
Originalens tittel:
Hákons saga Hákonarsonar
ISBN:
8203016146
Rettighetshaver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Sturla Tordarson var en islandsk politiker, høvding skald, lovkyndig og forfatter av sagaer og samtidshistorie på Island i det trettende århundre. Han skrev sagaen om Håkon den fjerde i 1265, to år etter kongens død, på oppfordring av hans sønn Magnus Lagabøte og med hans nærmeste omgivelser som kilde.

Forfatteren var Snorre Sturlasons brorsønn. Ved siden av onkelen er Sturla den islandske middelalderforfatter som har etterlatt seg den mest omfattende og allsidige litterære produksjon. I tillegg til Håkon Håkonssons saga skal han også ha skrevet en saga om Magnus Lagabøte (som er gått tapt), Islendinga saga og Grettes saga samt bearbeidet den islandske Landnåmsboken (Landnámabók).

Sturla hadde motarbeidet Håkon Håkonssons politikk på Island, men da Island falt og måtte gi seg inn under den norske konge i 1262, reiste han til Norge, hvor han ble i åtte år. Han ankom Bergen, og beretningen i slutten av Sturlungasagaen forteller om hvordan Sturla vant først dronningen, og senere hennes ektemann, kong Magnus (Lagabøte) (som regjerte i farens sted) ved hjelp av sagafortellinger og æreskvad om kongen og faren hans. Slik sett vant han innpass i den norske hirden på ganske klassisk måte.

Da Sturla i 1271 vendte tilbake til Island, som nå var en del av norskeriket, var det med en ny lovbok i bagasjen. Det var kongen –Magnus Lagabøte –sitt ønske at islendingene skulle vedta denne loven. Lovboken ble ikke særlig populær, og det var Sturlas jobb å håndheve denne, som landets lagmann og dermed fremste representant for de nye norske makthaverne.

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no