Thukydides

Peloponneserkrigen, annet bind

Thukydides: Peloponneserkrigen, annet bind

- Mangelen på fabler i mitt verk vil vise seg som noe mindre behagelig når man skal lytte til det. Slik presenterer Thukydides sitt historiske verk om krigen mellom Sparta og Athen. Der hans forgjenger Herodot tyr til gudene når ting skal forklares, holder den rundt tretti år yngre Thukydides seg til fakta. Hans verk er helt fritt for metafysikk. Vi får historien slik forfatteren selv opplevde den.

Thukydides bestemte seg alt ved utbruddet av den peloponnesiske krig (431 f.Kr.) for å skrive dens historie. Han deltok selv som strateg i forsvaret av Amfipolis i Thrakia (424f.Kr.), men tapte byen og måtte gå i eksil. Til slutt vendte han tilbake til Athen etter byens fall i 404 f.Kr.

Thukydides’ historie omfatter åtte deler (bøker). Verket fører skildringen frem til 411/410 f.Kr. Den brå slutten antyder at Thukydides ikke fikk avsluttet arbeidet.

Dette er politisk samtidshistorie, og Thukydides setter en ny standard for kritisk historieskrivning. I indirekte polemikk mot Herodot utelukker han det mytiske og anekdotiske som uvedkommende, han er nøyaktig i kronologi og i fremstillingen av de faktiske hendelser og etterprøver sine kilder.

Den peloponnesiske krig har for Thukydides en allmenn gyldighet; han søker å avdekke de generelle krefter og lover i historiens løp, samtidig som han ser dem mest mulig løsrevet fra uberegnelige og irrasjonelle faktorer. Han skjelner mellom ytre foranledning og dypereliggende årsaker. De innlagte talene, ca. 40 i alt, er viktige ledd i Thukydides’ omhyggelige årsaksbelysning. Han er beslektet med samtidens rasjonalisme (sofistikken, medisinen), og fremstår som en illusjonsløs, men ikke normløs analytiker.

Oversettelsen er utført av Henning Mørland i 1962, til bokens første utgave i Thorleif Dahls Kulturbibliotek. Denne utgaven av annet bind ble utgitt i 1999.

 

Ansvarlig utgiver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek i samarbeid med Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur og H. Aschehoug & Co.
Utgivelsesår:
1999
Er oversatt av:
Henning Mørland
Har introduksjon ved:
Henning Mørland
Originalens tittel:
Historiai
ISBN:
9788203181535
Rettighetshaver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Thukydides (gresk: Θουκυδίδης, Thoukydídēs; født mellom 460 og 455 f.Kr., død ca. 400 f.Kr.) var en gresk strategos (general) og historiker, hvis hovedverk omhandler Peloponneserkrigen mellom Athen og Sparta.

Han ble født som athensk borger og ble valgt til strategos i 424 f.Kr., men ble landsforvist etter nederlaget ved Amfipolis og levde i landflyktighet i tyve år, før han fikk lov til å vende tilbake til Athen i 404 f.Kr., kort før sin død.

Thukydides gjengav ofte taler slik han mente de hadde lydt, bl.a. Perikles' minnetale over de falne athenerne, en lovprisning av den athenske styreformen, demokratiet.
Nesten alt vi vet om Thukydides’ liv kommer fra hans eget verk, Peloponneserkrigen. Han var en innflytelsesrik og rik mann som bl.a. eide gullgruver. Han var født i Alimos og var gjennom familie forbundet med den athenske stasmannen og generalen Miltiades og hans sønn Kimon, ledere av det gamle aristokratiet som ble erstattet av de radikale demokratene.
Thukydides hadde to hjem, ett i Athen og ett i Thrakia. Hans familieforbindelser førte ham i kontakt med de samme mennene som formet historien han skrev om.
Thukydides var antagelig i tjueårene da peloponneserkrigen begynte i 431 f.Kr. Han ble smittet av pesten som herjet Athen mellom 430 og 427 f.Kr. Etter at han kom seg, dokumenterte han symptomene. Han ble utnevnt til strategos (general) i 424 f.Kr. og fikk kommandoen over en skvadron på syv skip som var stasjonert ved Thasos, antagelig på grunn av sine forbindelser til området. Amfipolis var strategisk viktig, og nyhetene om byens fall førte til stor uro i Athen. På grunn av at han ikke klarte å redde Amfipolis, sa Thukydides: Det var også min skjebne å bli sendt i eksil fra mitt land i tjue år etter min kommando ved Amfipolis, og siden jeg var til stede hos begge parter, og særlig mer med peloponneserne på grunn av mitt eksil, hadde jeg muligheten til å observere sakene mer nøye.

Han brukte sin landflyktighet fra Athen til å reise friere blant de peloponnesiske allierte, og han klarte å se krigen fra begge siders perspektiver. I løpet av denne tiden, gjennomførte han viktige undersøkelser for sitt historieverk. Den plutselige slutten i hans beretning som bryter av midt i året 411 f.Kr., har tradisjonelt blitt tolket som at han døde mens han skrev boken, men andre forklaringer har blitt lagt frem.

Kilde: Wikipedia

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no