Ammianus Marcellinus

Romersk historie

Ammianus Marcellinus - Romersk historie

Ammianus Macellinus Romas historie er et av de siste store historieverkene fra Antikken som er bevart til vår tid.

Ammianus Marcellinus ble født ca. 330 i Antiokia (i dag tyrkisk Antakya). Han var jevnaldrende med Julian "den frafalne", og ingen har mer inngående skildret Julian som kronprins (Caesar) og keiser (Augustus). Beretningen om den skjebnesvangre ekspedisjonen mot perserne i 363 er et høydepunkt i Ammianus' verk. Som betrodd offiser under Constantius og Julian er Ammianus nær begivenhetenes sentrum i 15 år rundt om på ulike arenaer i Romerriket. Han deltar i og er øyenvitne til dramatiske hendelser, men vet også å benytte samtidige kilder og vitnesbyrd til livfulle skildringer. Det verk han forfattet på latin i Roma under Valentinian og Valens, står i tradisjonen fra Herodot, Thukydid og Tacitus og regnes som det siste betydelige bidrag til historieskrivningen i antikken. Det omfattet opprinnelig hele tidsrommet fra drapet på Domitian (96 e.Kr.) til Valens' død (378), men bare den siste halvdel, samtidsdelen av verket, er bevart.

Ammians historie var i tysk oversettelse den viktigste kilden for Ibsen til Kejser og galilæer.

Verket er nyoversatt av Kari Skard, mangeårig lektor i latin ved Oslo Katedralskole. Innledning og noter er ved professor em. i klassisk filologi ved Universitet i Oslo og tidligere kommentator for bl.a. Kejser og galiæer i Henrik Ibsens Skrifter (2008).

Ansvarlig utgiver:
H. Aschehoug & Co
Utgivelsesår:
2016
Er oversatt av:
Kari Skard
Har introduksjon ved:
Egil Kraggerud
Originalens tittel:
Res gestae
ISBN:
9788203359361
Rettighetshaver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Ammianus Marcellinus, romersk historiker, født i Antiokia. Skrev et historieverk i 31 bøker om tiden 96–378 e.Kr., en fortsettelse av Tacitus. Bevart er bøkene 14–31, som omhandler årene 353–378. Verket er en meget viktig historisk kilde. Ammianus Marcellinus er upartisk, tolerant, men overtroisk; hans stil er sterkt retorisk.

Ammianus Marcellinus. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Hentet 20. oktober 2016 fra https://snl.no/Ammianus_Marcellinus.

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no