Emmanuel Joseph Sieyès

Hva er tredjestanden?

Emmanuel Joseph Sieyès: Hva er tredjestanden

«Hva er tredjestanden?» ble revet bort fra hyllene da den kom ut i Frankrike i januar 1789. «Har De lest Tredjestanden?» spurte man på gater og kafeer. Boken gikk fra hånd til hånd, og politiske klubber arrangerte opplesninger. I løpet av uker var Emmanuel Sieyès blitt en berømt mann, og noen måneder senere ble Bastillen stormet.

Den historiske bakgrunnen for Emmanuel Sieyès' «Hva er tredjestanden?» er det gamle regimets inndeling i tre stender: adelen, geistligheten og tredjestanden, der et overveldende flertall av befolkningen tilhørte den sistnevnte: borgere, bønder, håndverkere, det vil si «de som arbeider» (laboratores, som det het i på middelalderens latin). Sieyès vil erstatte stendene med nasjonen og stenderforsamlingen med en nasjonalforsamling, med andre ord sørge for at de som egentlig utgjorde nasjonen, skulle få sin rettmessige makt og innflytelse. Slik lyder den berømte åpningen av Sieyès¿ tekst: «Disposisjonen for dette skriftstykket er ganske enkel. Vi skal ta for oss tre spørsmål: 1. Hva er tredjestanden? ALT. 2. Hva har den hittil vært i det politiske samfunn? INTET. 3. Hva krever den? Å VÆRE NOE.»

Ansvarlig utgiver:
H. Aschehoug & Co
Utgivelsesår:
2016
Er oversatt av:
Geir Uvsløkk
Har introduksjon ved:
Kåre D. Tønnesson
Originalens tittel:
Qu’est-ce que le Tiers état?
ISBN:
9788203359378
Rettighetshaver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Emmanuel Joseph Sieyès, fransk geistlig og politiker. Sieyès ble kjent som politiker og forfatningsfilosof da han 1789 gav ut skriftene Essai om privilegiene og Qu'est-ce que le Tiers État (Hva er tredjestanden). Han ble valgt til generalstendene som representant for tredjestanden, ble medlem av konstitusjonskomiteen og satte preg på grunnloven av 1791. Han var også medlem av nasjonalkonventets konstitusjonskomité 1795, men gikk ut og fremmet sitt eget forslag, som ble vraket. Medlem av direktoriet 1799 og arbeidet for grunnlovsrevisjon. Stod bak Napoleon Bonapartes statskupp samme år, utarbeidet konsulatforfatningen, ble konsul, senator og greve, men fikk ingen politisk makt under Napoleon. I eksil 1815–30.

Tønnesson, Kåre. (2009, 15. februar). Emmanuel Joseph Sieyès. I Store norske leksikon. Hentet 1. april 2016 fra https://snl.no/Emmanuel_Joseph_Siey

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no