Pave Gregor den Store

Samtaler

Pave Gregor den store - Samtaler

Pave Gregor (540-604) levde i en urolig tid, i overgangen mellom antikken og middelalderen. Han var av romersk senatorætt og en ruvende figur i kirkens historie. I "Samtaler" forteller han historier om hellige menn i Italia på 400- og 500-tallet.

Teksten er formet som en dialog mellom Gregor selv og hans nære medarbeider, Petter. Gregor forteller, og Petter bryter inn nå og da med oppklarende spørsmål og bifall. Anekdoter fra dagliglivet utlegges teologisk og belyser Guds plan for skaperverket. Folkevandringstidens kaotiske verden gir tegn om at verdens undergang nærmer seg. Hunere, vandaler, gotere og langobarder herjer i Italia, og befolkningen lider i Roma så vel som på landsbygden. I verkets fire bøker møter vi et bredt spekter av kristne lederfigurer fra århundrene opp til pave Gregors egen tid. Disse fortellingene gir et fargerikt bilde av kristendommens tidlige historie og folkelige forestillinger. Den hellige Benedikt, som innførte munkevesenet i Vest-Europa, er viet en hel bok og beskrives gjennom en rekke anekdoter. Gregors "Samtaler" gir et unikt innblikk i dagliglivet i Italia i senantikken og er spennende lesning fra en viktig overgangsfase i Europas historie.

Ansvarlig utgiver:
H. Aschehoug & Co
Utgivelsesår:
2014
Er oversatt av:
Dom Filip Dahl
Har introduksjon ved:
Hans Fredrik Dahl
Originalens tittel:
ISBN:
9788203356360
Rettighetshaver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Gregor 1 den store, født i Roma, pave fra 590, helgen. Studerte jus og ble byprefekt i Roma 572–573, men ved farens, senator Gordianus' død oppgav han sin politiske karriere og grunnla sju klostre, bl.a. i sitt hus i Roma, der han selv ble munk og levde i streng fattigdom fra 574. I 579 ble hand sendt til keiserhoffet i Konstantinopel som pavens utsending. Fem år senere kom han tilbake til Roma hvor han ble abbed i sitt eget kloster, og i 590 ble han valgt til pave. 

Med sin handlekraft og brede interesse for alt, fra klosterliv og kirkepolitikk til veldedighet og kirkemusikk, regnes Gregor 1 gjerne som den første store paven, den samlende autoritet i vestkirken.  Han regnes som en av den romersk-katolske kirkes fire store kirkelærere (se doctor ecclesiae). Minnedag 3. september.

Gregor 1 Den Store. (2014, 3. september). I Store norske leksikon. Hentet 8. mai 2015 fra http://snl.no/Gregor_1_den_store.

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no