Nikolas Bergsson

Norrøn verdenshistorie og geografi

Norrøn verdenshistorie og geografi

Veraldar saga og Leiðarvísir

Litteraturhistorien har av nasjonale og historiske grunner ofte lagt størst vekt på de nordiske lands unike bidrag til verdenslitteraturen, islendingesagaene og eddadiktene, som ble nedskrevet på 1200-tallet. Men alt tidlig på 1100-tallet gjorde islandske lærde europeisk skriftkultur til en del av den hjemlige kultursfæren. Oversettelser til gammelislandsk, men også originale tekster i latinske sjangere så dagens lys. Veraldar sagaVerdens historie – er et gammelislandsk verk, hovedsakelig oversatt fra latin, om verdens skapelse og historien fremover til verkets egen samtid. Augustins lære om de seks verdensaldre ligger til grunn for historieforståelsen i verket, som også bygger på Bedas og Isidors verdenskrøniker. Nikolas Bergssons Leiðarvísir Veiviseren –, som her utgis sammen med et annet stykke middelaldergeografi fra verket Landafrœði, er en original, gammelislandsk reisebeskrivelse for pilegrimer, den eldste, bevarte nordiske reisehåndbok for strekningen mellom Island og Det hellige land og en betydelig kilde til kunnskap om middelalderens valfartsreiser. Med verker som Veraldar saga og Leiðarvísir – tar den norrøne skrivekunst og litterære kultur til.

Boken finnes også som e-bok på Aschehoug sine nettsider. Gå til bestilling under.

Ansvarlig utgiver:
H. Aschehoug & Co
Utgivelsesår:
2012
Er oversatt av:
Bjørg Dale Spørck , Rune Kyrkjebø
Har introduksjon ved:
Bjørg Dale Spørck , Rune Kyrkjebø
Originalens tittel:
ISBN:
9788203197864
Rettighetshaver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no