Nyere norske kristenretter

Nyere norske kristenretter

En kristenrett fra middelalderen var en lov som regulerte kirken, kirkens menn og verdslige menneskers religiøse liv. Kristenrettene er betydningsfulle juridiske, historiske og kulturhistoriske dokumenter til Norges historie og svært viktige for forståelsen av norsk middelalder. 

I denne boken presenteres for første gang på moderne norsk oversettelser av de nyere kristenrettene for Borgarting og Gulating lagdømmer, og av Erkebiskop Jon raudes kristenrett for Frostating lagdømme. Nyere kristenretter er de kristenrettene som ble til i tiden 1250-1300 under kong Håkon Håkonsson og hans sønn kong Magnus lagabøter. Erkebiskop Jon raudes kristenrett hører også til denne gruppen. De gammelnorske kristenrettene gjaldt helt frem til 1607, da den norske kirkeordinansen ble stadfestet av kong Christian 4. Kristenrettene har bestemmelser om hvem som fikk vokse opp, hvem som ble regnet som barnefar dersom moren nektet å si dette, når og hvordan et barn skulle døpes, hva en person hadde lov til å spise på ulike dager, forlovelse og bryllup, hvilke personer som hadde lov til å gifte seg og i så fall med hvem. Kristenrettene har også bestemmelser om kirkeasyl, bevaring av ulike kirketyper, og hvor en person kunne begraves. Den som forbrøt seg mot disse til tider svært strenge bestemmelsene, måtte bøte gods og eiendeler til kongen og biskopen, om da ikke straffen ble fredløshet og landsforvisning. 

Ansvarlig utgiver:
Aschehoug
Utgivelsesår:
2009
Er oversatt av:
Bjørg Dale Spørck
Originalens tittel:
ISBN:
9788203195297
Rettighetshaver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no