Norrøne sagaer om kong Arthurs riddere

Norrøne sagaer om kong Arthurs riddere

I denne boken møter vi franske riddere og jomfruer på norrønt vis. Versromanene om de unge heltene fra den keltiske kong Arthurs hoff - Erec, Yvain, Perceval og Gauvain - og deres eventyrlige opplevelser ble diktet på gammelfransk av Chrétien de Troyes i siste halvdel av 1100-tallet. Etter hvert kom disse fortellingene til Norge, og fra 1220 og utover i århundret ble de franske versromanene oversatt til norrøn prosa ved den norske kongens hoff i Bergen. 

Sagaene om ridderne av det runde bord - på norrønt Erex, Iven, Parceval og Valven - ble snart kjent på Island, og der ble de svært populære. Det kan vi se av alle håndskriftene med avskrifter av sagaene som er bevart, både fra middelalderen og nyere tid. Avskrivningsvirksomheten pågikk helt frem til ut på 1800-tallet. I denne boken presenteres disse sagaene for første gang på norsk. De er oversatt fra tekstene i to islandske håndskrifter, det ene skrevet ca. 1400 og det andre ca. 1650. 

Ansvarlig utgiver:
Aschehoug
Utgivelsesår:
2009
Er oversatt av:
Birgit Nyborg
Originalens tittel:
ISBN:
9788203195280
Rettighetshaver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no