Biskop Arnes saga

Biskop Arnes saga

"Biskop Arnes" saga skildrer den islandske biskop Arne Torlakssons liv og virke og er ikke minst en hovedkilde til islandsk og norsk historie ca. 1270-1300. Sagaen fortsetter der "Sturlunga saga" og kongesagaene slutter. 

Arne Torlaksson ble født i 1237 og var biskop i Skálholt fra 1269 og til sin død i 1298. Hans bispetid var i en overgangsperiode i forholdet mellom islandske kirkelige og verdslige stormenn og myndighetene i Norge, noe som medførte flere endringer. Det ble biskop Arnes oppgave å avskaffe legfolks herredømme over kirker og kirkegods, og han førte en energisk kamp for å få de islandske "stader" - sognekirker som delvis var under kirkens og delvis under storhøvdingenes kontroll ? over på kirkens hender, slik bispestolene og klostrene var det. 

Ved siden av å skildre den kirkehistoriske utviklingen på Island, gir "Biskop Arnes saga" et detaljert bilde av norsk historie i denne tiden.

Ansvarlig utgiver:
Aschehoug
Utgivelsesår:
2007
Er oversatt av:
Magnús Stefánsson
Originalens tittel:
Árna saga biskups
ISBN:
9788203192098
Rettighetshaver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no