Jacques Coret

Den hellige helhet

Jacques Coret: Den hellige helhet

I "Den hellige helhet" (1673) forteller Jacques Coret av Jesuitterordenen om livet til Beata Katarina (ca.1331-1381), den hellige Birgittas datter. Katarinas liv var i seg selv dramatisk nok, men Jacques Coret beskriver det som et eksempel på det fire-leddede liv det er kvinners lodd å leve: Enestand, Ektestand, Enkestand og Nonnestand. Han følger Katarina gjennom disse fire livsfaser og avslutter med hennes mirakler. 

Jacques Coret var gjennom et langt og virksomt liv nært knyttet til de fem Birgitta-klostrene i Nord-Frankrike og Belgia, opprettet på begynnelsen av 1600 tallet: Lille, Arras, Douay, Valenciennes og Bruxelles. Han var nonnenes skriftefar og følte dyp beundring for ordenen, som fikk et kort liv i Frankrike. De fem nevnte klostre ble alle jevnet med jorden i 1792. Den franske revolusjon var ubønnhørlig.

Ansvarlig utgiver:
Aschehoug
Utgivelsesår:
2007
Er oversatt av:
Helge Nordahl
Originalens tittel:
La sinte union
ISBN:
9788203192012
Rettighetshaver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no