Taoismens klassikere

Taoismens klassikere

Vestens filosofer har lett etter sannheten, de var opptatt av hva vi bør mene om verden. Kinesiske tenkere har lett etter veien (tao) og har i større grad spurt seg hvordan vi bør innrette oss i denne verden. På sett og vis er alle taoister i Kina, i den forstand at alle leter etter den rette vei. Ingen kan gjøre seg håp om å forstå kinesisk filosofi, religion, kunst, medisin eller folkelynne uten å ha kjennskap til taoismens tankeverden. Med sin utpregede individualisme er taoismen en utfordring til den konfucianske konformitet, og med sin understrekning av det transcendente er den et korrektiv til konfucianismens ensidige konsentrasjon om det verdslige og jordnære.

Boken inneholder tre tekster, Tao Te Ching, Chuang Tzu og Lieh Tzu, som alle hører med til taoismens viktigste kildeskrifter. Tao Te Ching («Skriftet om Veien og Karakterstyrken») består av 81 konsise og til tider kryptiske kapitler som i en ofte poetisk og paradoksal stil kretser rundt hovedbegrepene i tittelen. Teksten har vært utgangspunkt for en omfattende kommentar- og interpretasjonsvirksomhet og står helt sentralt i kinesisk filosofi. Chuang Tzu er en samling tekster som er blitt tillagt Chuang Chou. Selv om det er klart at ikke alle tekstene kan være skrevet av ham, finnes det en kjerne av eldre tekster. Chuang er en humoristisk, spissfindig og overraskende forfatter som med sin billedskapende fantasi tar til orde for at mennesket skal møte livet og verden på en spontan måte. Lieh Tzu er på samme måte som Chuang Tzu en samling frittstående anekdoter som gir konkrete eksempler på filosofiske problemstillinger. Boken har imidlertid ikke vakt samme intellektuelle fascinasjon, og det finnes færre kommentarer bevart. Tilsammen gir disse tekstene det mest omfattende bilde av den tidlige taoistiske litteratur som noen gang er utgitt på nordiske språk.

Boken er ikke tilgjengelig for salg
Ansvarlig utgiver:
Aschehoug
Utgivelsesår:
1989
Er oversatt av:
Sverre Holth
Har introduksjon ved:
Christoph Harbsmeier , Sverre Holth
Originalens tittel:
Laozi, Zhuangzi, Liezi
ISBN:
8203160999
Rettighetshaver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no