Paul Ricœur

Eksistens og hermeneutikk

Paul Ricœur: Eksistens og hermeneutikk

Paul Ricœur (1913–2005) ble født i byen Valence i Sør-Frankrike og tilhørte som protestant en religiøs minoritet. Som filosof står han i tradisjonen fra Heidegger og Gadamer i sin kombinasjon av fenomenologi og hermeneutikk. Hans interesseområde var uvanlig vidt og omfattet svært forskjellige vitenskapsgrener.

Han deltok som fransk soldat ved tyskernes invasjon i 1940 og satt fem år som krigsfange. I denne tiden fikk han anledning til å fordype seg grundig i tysk fenomenologi og ga siden ut flere bøker om blant annet Jaspers, Heidegger og Husserl. Fra slutten av annen verdenskrig var han virksom ved amerikanske og europeiske universiteter. Denne bakgrunnen gjorde ham til en av de få som samtidig behersket både den franske, den tyske og den angloamerikanske tradisjonen i filosofi og samfunnsvitenskap. Ricœur er i det hele tatt en brobyggende filosof, en tenker som alltid er åpen for nye innsikter. Fordi han er så ivrig etter å kommunisere med andre tenkere og ta hensyn til deres synspunkter, blir hans filosofi utpreget syntetisk. Ricœurs hovedverker var The rule of metaphor (1975) og trebindsverket Temps et récit (1984-1988). I denne antologien er forskjellige sider av hans produksjon representert. Her er oppgjør med strukturalismen, her er tekstkritikk og narratologisk teori, og her behandles sentrale filosofiske temaer som bevissthet og tid. Ricœur har i samtlige artikler en grunnleggende hermeneutisk holdning til sitt stoff og drøfter sine emner inngående og utførlig. Utvalget gir et representativt snitt gjennom Ricœurs produksjon og inneholder tekster om litteraturvitenskapelige emner, om hermeneutikken som metode og om identitetsspørsmål. Utvalget gjenspeiler slik spennet i Ricœurs tenkning.

Boken er ikke tilgjengelig for salg
Ansvarlig utgiver:
Utgivelsesår:
1999
Er oversatt av:
Hallvard Ystad
Har introduksjon ved:
Hallvard Ystad
Originalens tittel:
ISBN:
8203178286
Rettighetshaver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no