Antoine de Saint-Exupéry

En røst fra århundrets samvittighet

Antoine de Saint-Exupéry: En røst fra århundrets samvittighet

Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944) er mest kjent for Den lille prinsen, men har også skrevet andre tankevekkende bøker. Han ble født i Lyon i en adelig provinsfamilie og begynte opprinnelig å studere arkitektur. Under sin militærtjeneste fikk han utdannelse som flyger, og han fulgte luftfartens utvikling fra dens spede begynnelse, senere også i sivil luftfart. Erfaringen som flyger har også preget hans syn på mennesket i det moderne samfunnet: I sitt daglige virke som postflyger i Afrika og Sør-Amerika kom han til å innse betydningen av respekt for individet i kombinasjon med viktigheten av å ta personlig ansvar for andre mennesker og den verden man bebor i fellesskap. Disse verdiene er til stede i alt han skriver, enten det er fiksjon eller sakprosa.

Som forfatter utviklet han uansett etter hvert en stil som overskrider grensene mellom genrene: Handlingsreferat kombineres med politiske og moralske overveielser i tekster som forankrer abstrakt tankegang i konkrete livssituasjoner. Bortsett fra Den lille prinsen er de fleste av bøkene hans tett knyttet til egne opplevelser. En røst fra århundrets samvittighet inneholder et utvalg av tekster som gjenspeiler Saint-Exupérys liv som flyger, journalist og tenker. De to brevene som henholdsvis innleder og avslutter utvalget, ble skrevet under hans opphold i Amerika under annen verdenskrig, men ikke publisert før etter forfatterens død. Saint-Exupéry deltok som flyger under krigen og styrtet i Middelhavet under mystiske omstendigheter i 1944, muligens begikk han selvmord. Flyet hans ble funnet på havbunnen utenfor Marseille i 2000. I 1975 ble asteroide 2578 kalt opp etter ham, og det finnes også en asteroide som bærer den lille prinsens navn.

Boken er ikke tilgjengelig for salg
Ansvarlig utgiver:
Utgivelsesår:
1998
Er oversatt av:
Karin Lobben Smaaland
Har introduksjon ved:
Karin Lobben Smaaland
Originalens tittel:
ISBN:
8203178103
Rettighetshaver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no