Thorleif Dahl

Bosnia og Hercegovina 1875–1909 - En utenrikspolitisk studie

Thorleif Dahl: Bosnia og Hercegovina 1875–1909

Thorleif Dahl (1891–1967) var filolog av utdannelse og skrev sin Balkan-studie som hovedoppgave i historie (1919). Fra 1922 til sin død arbeidet han som direktør i reklamebyrået Sverdrup Dahl A/S. Han var redaktør av Aschehougs verdenshistorie (8 bind 1953–1958) og Vårt folks historie. Han så det som viktig at verdenslitteraturens klassiske verker skulle foreligge i norsk språkform, og i 1956 opprettet han Thorleif Dahls Fond for klassisk litteratur. Fondet har finansiert utgivelsene i «Thorleif Dahls Kulturbibliotek», «Klassikerbiblioteket», «Verdenslyrikkens mestere», «Norsk filosofi i det 19. århundre» m.m.

Thorleif Dahls studie om Bosnia og Hercegovina tar opp det stormaktspillet som gjorde at Bosnia-Hercegovina ble trukket inn i en utvikling som skulle bli skjebnesvanger for hele Europa. Han skildrer og analyserer den østerriksk-ungarske okkupasjon av den bosniske provins i 1878 og viser hvorledes okkupasjonen er et forsøk på å demme opp for den sydslaviske bevegelse og den serbiske ekspansjonisme som vokste frem i ly av det svekkede tyrkiske hegemoni. Deretter drøfter han den østerriksk-ungarske administrasjon av Bosnia-Hercegovina og anneksjonen av landet i 1908 under den østerrikske keisertrone. Anneksjonen utløste en krise som er som et miniatyrbilde av de begivenheter som skulle finne sted i juli 1914. Forholdene i Bosnia og Hercegovina på slutten av 1800-tallet er av stor interesse for å forstå hendelsene som ledet frem til utbruddet av første verdenskrig. Men Dahls studie har ikke bare historisk betydning. Krigene på Balkan som fulgte oppløsningen av Jugoslavia på 1990-tallet, og NATOs intervensjon i Kosovo i 1999 har igjen skapt interesse for Thorleif Dahls studie når man forsøker å finne de historiske røttene til dagens situasjon.

Ansvarlig utgiver:
Utgivelsesår:
1994
Originalens tittel:
ISBN:
8203200737
Rettighetshaver:
Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no