Om Hva er tredjestanden? av Emmanuel-Joseph Sieyès

«en pamlett som er 227 år gammel skulle i utgangspunktet ikke være særlig dagsaktuell, men det er den.»
Mathilde Fasting, Morgenbladet

«... svært mange av hans resonnementer går rett inn i den politiske konflikten som nå ryster Europa, striden om hvilken plass flertallsstyret skal spille i en tid hvor politiske og økonomiske eliter får stadig større makt og innflytelse.»
Mímir Kristjánsson, Klassekampen

Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Thorleif Dahls kulturbibliotek

Thorleif Brandtmann Dahl (1891 - 1967) var reklamemann, forlegger, filolog og mesén.

Thorleif Dahl vokste opp i Kristiania. Etter examen artium fulgte universitetsstudier i norsk, engelsk og historie hovedfag. Med gode kunnskaper i fransk og en hovedfagsavhandling om Balkanlandene syntes Dahl som skapt for en karriere i utenrikstjenesten. Her begynte han da også som sekretær i 1920, men da hans eldre bror Georg Sverdrup Dahl døde i 1922, oppga han denne yrkesveien. Han så seg forpliktet til å videreføre et annonsebyrå, Sverdrup Dahl A/S, som broren hadde etablert for å forsørge sin syke mor og sin søster.

Trykk her for å lese mer

Aktuelle bøker

Romersk historie

Ammianus Marcellinus
Oversatt av:
Kari Skard

Om pedagogikk

Immanuel Kant
Oversatt av:
Bjarne Hansen

Hva er tredjestanden?

Emmanuel Joseph Sieyès
Oversatt av:
Geir Uvsløkk

Samtaler

Pave Gregor den Store
Oversatt av:
Dom Filip Dahl

Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek

Nettsideansvarlig: Henrik Stoltz Vernegg

Kontakt oss: post@thorleifdahl.no